Help ons om kinderen te helpen. DONEER NU OP NL41 INGB 0676194915 (ING-bank) t.n.v. DARE2SHARE te Haarlem. Alvast bedankt!
Foto

Wie we zijn

DARE2SHARE werkt volgens het concept ‘DURF TE DELEN’. De stichting DARE2SHARE is opgericht op 12 augustus 2005 door Toine Priem en Sandra Koning, om geld in te zamelen voor zieke kinderen, door middel van het organiseren van kleinschalige acties en evenementen.

we brengen mensen die wat willen en kunnen delen en goede doelen samen

DARE2SHARE bestaat uit een groep enthousiaste professionals die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen dragen door hun kennis en ervaring vrijwillig in te zetten bij de organisatie van evenementen. DARE2SHARE daagt mensen uit om te delen: emotie, tijd, energie, geld…

DARE2SHARE is een stichting, die wordt aangestuurd door een bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter/penningmeester (Sandra Koning), een secretaris (vacature) en een algemeen bestuurslid (Yvette Gorter).

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de organisatie, het beheren en besteden van middelen, het naleven van de uitgangspunten het realiseren van de statutair bepaalde doelstellingen. Het bestuur voert haar taken uit op vrijwillige basis.

Lees meer over DARE2SHARE in de bestuursverklaring

Icoon hart deel jij je hart ook? Help ons om kinderen te helpen
#durftedelen en wordt vrijwilliger